نقشینه ماندگار

آثارهنری و مقالات، نگارش سیستم های دانش آموزی

آثارهنری و مقالات، نگارش سیستم های دانش آموزی

اینجانب عادل ظاهر کارمند آموزش و پرورش خوی می باشم که در قسمت سنجش مشغول به خدمت می باشم. فوق لیسانس خود را در رشته هنر اسلامی و گرایش نگارگری در سال 91 از دانشگاه هنر اسلامی تبریز دریافت نمودم. این وبلاک جهت تبادل تجربیات هنری و کاری ایجاد گردیده و تمامی مطالب در چهارچوب قوانین سایت می باشد.